อาจารย์กฤษดา นันทวาสน์ บริจาคเงินสบทบสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

       อาจารย์ กฤษดา  นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย พร้อมครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้กับโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อสบทบทุนในการสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโดยมีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ
โรงพยายบาลเวียงสาขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดา  นันทวาสน์พร้อมครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โรงพยาบาลจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการต่อไป

About the author /