รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ

(2)

โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงสา
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  
สโมสรโรตารี่ สำโรง(จ.สมุทรปราการ) บริจาค         30,000 บาท
หจก.ม่อนแสงจันทร์(เอกไก่ชน) บริจาค         20,000 บาท
คุณอุทร-คุณสุภลักษณ์ ก้อนสมบัติ บริจาค         10,000 บาท
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา บริจาค         10,000 บาท
ร้านสาเซ็นเตอร์ บริจาค         10,000 บาท
ร้านเล่าเฮียงฮั้ว บริจาค         10,000 บาท
คุณชาญยุทธ พวงกำหยาด บริจาค         10,000 บาท
บ.ใจงามการเกษตร จำกัด บริจาค         10,000 บาท
คุณวรศักดิ์ วงศ์วรกุล บริจาค         10,000 บาท
คุณศศิภรณ์-Mr.HANS ทะนะวัน บริจาค         10,000 บาท
คุณสุทิน คำลือ บริจาค           6,000 บาท
สโมสรโรตารี่น่าน บริจาค           5,000 บาท
ร้านภิรักษ์ มอร์เตอร์ บริจาค           5,000 บาท
นพ.วสันต์ แก้ววี บริจาค           5,000 บาท
บริษัท มีสกุลน่าน จำกัด บริจาค           5,000 บาท
คุณสุชาติ กลิ่นถือศิล บริจาค           5,000 บาท
คำลือ ยนตรการเวียงสา บริจาค           5,000 บาท
คลินิกยาโดยเภสัชกร อาภากรณ์ อินแสง บริจาค           5,000 บาท
คุณชวนชัย เชี่ยวสุนทร บริจาค           5,000 บาท
สโมสรโรตารี่เวียงสา บริจาค           5,000 บาท
ร้านสมใจการยาง บริจาค           5,000 บาท
ร้านเวียงสา เทเลคอม บริจาค           5,000 บาท
คุณประศาสน์  สุทธารักษ์ บริจาค           5,000 บาท
ครอบครัว คุณนพคุณ เตชะบุญ บริจาค           5,000 บาท
ร้านไพฑูรย์  คอมพิวเตอร์ บริจาค           5,000 บาท
โตโยต้า น่าน บริจาค           5,000 บาท
ห้างทองนิยมพรรณ บริจาค           5,000 บาท
ร้านจิวการค้า บริจาค           5,000 บาท
ร้าน น.ไพศาล(กมล) บริจาค           5,000 บาท
คุณสนั่น-คุณจันทร์ทิพย์ ใจจันทร์ บริจาค           5,000 บาท
ร้านทองศรีสง่า บริจาค           5,000 บาท
หจก.เวียงสา วัสดุภัณฑ์ บริจาค           5,000 บาท
คุณเรวัธ – คุณประกาย ขัติยศ บริจาค           5,000 บาท
โลตัส สาขาเวียงสา บริจาค           4,000 บาท
ร้านไผ่งามการเกษตร บริจาค           3,000 บาท
พ.ท.อภิชิต เตชะบุญ บริจาค           3,000 บาท
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตัล จำกัด บริจาค           3,000 บาท
คุณสุรพงษ์-คุณเง็กฮวย แสงเจริญวัฒนกิจพร้อมครอบครัว บริจาค           3,000 บาท
คุณบุญส่ง-คุณนวลละออ เอียมเจริญชัยกุล บริจาค           3,000 บาท
อู่วิทยาการช่าง บริจาค           3,000 บาท
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า บริจาค           3,000 บาท
บ.ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด บริจาค           3,000 บาท
ธกส.เวียงสา บริจาค           3,000 บาท
น้ำดื่มยินดี บริจาค           3,000 บาท
บ.ไทยประกันชีวิต(มหาชน)จำกัด บริจาค           3,000 บาท
ร้าน น.ไพศาลวิทยุ บริจาค           3,000 บาท
ธ.กรุงไทย สาขาเวียงสา บริจาค           3,000 บาท
ญาติแม่สมมาศ  หม่อมศรี บริจาค           3,000 บาท
คุณพิมาน ดอกชูรุ่ง บริจาค           2,000 บาท
โรงเรียนสา บริจาค           2,000 บาท
บ.เชนต์ เนติคอล เทรดดิ้ง จำกัด บริจาค           2,000 บาท
คุณเสวง สิทธิยศ บริจาค           2,000 บาท
บ.ไคนีติคส์ แอดเซียม จำกัด บริจาค           2,000 บาท
ธ.กรุงเทพฯ สาขาโลตัสเวียงสา บริจาค           2,000 บาท
ร้านทองสกาล่า บริจาค           2,000 บาท
ญาติคุณครูภุมรี ศิริเลิศ บริจาค           2,000 บาท
คุณครูนลัทพร  ปวงไชยา บริจาค           2,000 บาท

About the author /