โรงพยาบาลเวียงสาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

       เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2556   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  86  พรรษา  โดย 

 – ช่วงเช้าเวลา 06.30 น.  ร่วมทำบุญใส่บาตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสาเก่า  หรือเทศบาลตำบลเวียงสาในปัจจุบัน                  
– เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล    หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา  

                 – และในช่วงค่ำเวลา 19.00 น.  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

 About the author /