คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ดูงาน รพ.เวียงสา

         วันที่  20 พฤศจิกายน  2556  คณะกรรมการระบบสุขภาพ อำเภอบ้านท่าน จังหวัดชัยภูมิ ได้มาศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ DHS     และการดำเนินพัฒนาคุณภาพ HA ของโรงพยาบาลเวียงสา โดยมีนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลAbout the author /