โรงพยาบาลเวียงสาจัดงานประกวดหนูน้อยฟันสวย

                 มื่อวันที่  8  สิงหาคม 2556   กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยบาลเวียงสา ได้จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอเวียงสา ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนมาเข้าร่วมประกวดจำนวน  45 คน  โดยเด็กที่เข้าร่วมประกวดได้แสดงความสามารถในการแสดงอาทิ เช่น การร้องเพลง การเต้นประกอบเข้าจังหว่ะ การเล่านิทาน โดยในงานนี้มีการตรวจทางสุขภาพช่องปากให้กับเด็กที่เข้าประกวดทุกคน


About the author /