ผู้มีจิตศรัทธามอบของให้กับผู้ป่วยยากไร้


       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2556  ได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลเวียงสาซึ่งนำคณะโดย คุณกิตติพงษ์  อนันทปัญญสุทธิ์ ,คุณ ปรารปรียา  กันศร ,คุณพัทธนันท์ สลีอ่อน ,คุณชัชฎา  วิทยธรากุล,คุณรวิภา  สลีอ่อน  ,คุณ จิตธาดา  พานจันทร์เจ้า,คุณธัญญารัตน์  ปาลี,คุณชัยวัฒน์  สุวิทย์ศักดานนท์,คุณเสลาลักษณ์  จุรีเกษ  ,คุณเอื้อมเดือน  เลาหมู่,ด.ญ. จิรภิญญา  เอนกศรี,พนง.บริษัทอีซูซุออโตเช็นเตอร์ กทม. ,คุณโกวิท  ละม่อม,คุณอรอุมา  วิถี ,คุณทิพากร  ราษฎร์ดี,พี่อั๋น พี่อ้อม (เกาะพงัน )   เจ๊พัช เจ๊พร น้องปิคนิค
        โดยสิ่งของทั้งหมดประกอบด้วย  สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เสื้อผ้า ผ้าออมสำเร็จรูปและของใช้ต่างๆ รวมมูลค่า 18,904  บาท ซึ่งทางโรงพยาบาลเวียงสานำโดย คุณสุภลักษณ์  นันทวาสน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสา  เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำของดังกล่าวมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่อไป ทาง โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

About the author /