กิจกรรม 5 ส วัดบุญยืนพระอารามหลวง

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลเวียงสา
ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการ 5 ส.โรงเรียนวัดปริยัติธรรมวัดบุญยืนพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า


About the author /