นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเวียงสา
จัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553
ณ  ห้องประชุมประชาร่วมใจและลานสุขภาพของโรงพยาบาล พิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา  นพ.สุรเดช  บุณเวทย์ เวลา 08.30-12.00 น.มีการนำเสนอระบบงาน   ของหน่วยงานต้นแบบ เช่น RM, Service Profile,ระบบการบริหารครุภัณฑ์,การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เวลา 13.00-17.00 น. มีการนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการแสดง โฟล์คซอง ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา
 

โรงพยาบาลเรามีนักดนตรีฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ

ผู้เข้าร่วมงานนั่งฟังด้วยความสนใจ

แม่ยกไม่รอช้า จัดแบ็งค์ (จริง+ปลอม)ให้นักร้องไป

เภสัชก้อง บรรยายนำเสนอความรู้เรื่องยา

หน่วยงานซ่อมบำรุงนำเสนอผลงาน ที่สร้างด้วยมันสมองของตนเองครับ

About the author /