โรงพยาบาลเวียงสาจัดชุดออกหน่วยแข่งเรือ

นพ.สุรเดช   บุณยเวทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา นำทีมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน และหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ เช่นการคัดกรองภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพรวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านสุขภาพ ในงานประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสา ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2553  ณ บริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลเวียงสา


About the author /