ตารางการให้บริการงานระบาดวิทยา

ตารางการให้บริการงานระบาดวิทยา ควบคุมโรคติดต่อ

 
วันจันทร์
 1. บริการให้คำปรึกษาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 2. บริการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV

 3. คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ / เจาะเลือดหาระดับภูมิคุ้มกัน( CD4)

วันอังคาร
 1. บริการให้คำปรึกษาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. บริการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV
วันพุธ
 1. บริการให้คำปรึกษาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. บริการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV
วันพฤหัสบดี
 1. บริการให้คำปรึกษาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. บริการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV
 3. คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ / พบกลุ่มบริการแบบองค์รวม
 4. คลินิกรักษาวัณโรค
วันศุกร์
 1. บริการให้คำปรึกษาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. บริการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV

About the author /