คุณแม่สุยเกียว หล่อวัฒนา บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

          คุณแม่สุยเกียว   หล่อวัฒนา    ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สาขาอำเภอปัวและสาขาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อสบทบทุนการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและห้องพิเศษ     จำนวนเงิน  200,000 บาท โดยมีนายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร์ ตัวแทนผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบในวันที่  22 ตุลาคม 2557
โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทางโรงพยาบาลจะนำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

About the author /