โรงพยาบาลเวียงสา เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง และพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบลเวียงสาได้เปิดรับสมัครงานเปิดรับสมัครงาน หน่วยงานโรงพยาบาล 6 ตำแหน่ง และร้านค้าสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง  <— ดาวโหลดเอกสาร
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลเวียงสา   <—- ดาวโหลดเอกสาร

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *