โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

01

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 324 ได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2558 ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา หมู่ 6 บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีนายแพทย์ภูวัส เฟยลุงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

IMG_3902