โรงพยาบาลเวียงสาได้ทำบุญทอดผ้า ล้านดวงใจจัดหาเครื่องมือห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

IMG_8171

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเวียงวสาได้จัดการทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้เพื่อจัดหาจัด
หาเครื่องมือห้องผ่าตัด โดยมีนางพัชราภรณ์ อนิวรรตน์ ภริยาท่านนายอำเภอเวียงสา ประธานในพิธี ปลัดอาวุโส
อำเภอเวียงสา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รวมใจทำบุญร่วมกัน
และนำโรงทานให้บริการอาหารให้กับทุกท่านในวันนี้
ยอดผ้าป่า ณ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 2,502,998.37 บาท (สองล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยเก้า
สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ ) สำหรับยอดผ้าป่าที่ได้รับทุกบาททุกสตางค์ ทางทีมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ทุกท่านยังสามารถร่วมทำบุญตามหมายเลขบัญชีเดิมได้ตลอดครับ

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ และ
คณะเจ้าหน้าที่รพ.เวียงสา

IMG_8100 IMG_8102 IMG_8104 IMG_8107 IMG_8110 IMG_8112 IMG_8114 IMG_8117 IMG_8119 IMG_8121 IMG_8122 IMG_8124 IMG_8126 IMG_8128 IMG_8130 IMG_8132 IMG_8133 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8137 IMG_8139 IMG_8141 IMG_8142 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8148 IMG_8149 IMG_8151 IMG_8153 IMG_8154 IMG_8157 IMG_8159 IMG_8160 IMG_8162 IMG_8164 IMG_8165 IMG_8167 IMG_8169 IMG_8171 IMG_8173 IMG_8175 IMG_8176 IMG_8178 IMG_8181 IMG_8183 IMG_8184 IMG_8187 IMG_8189 IMG_8190 IMG_8192 IMG_8193 IMG_8195 IMG_8197 IMG_8200 IMG_8202 IMG_8204 IMG_8206 IMG_8207 IMG_8208 IMG_8211 IMG_8214 IMG_8217 IMG_8219 IMG_8221 IMG_8223 IMG_8225 IMG_8226 IMG_8227 IMG_8229 IMG_8231 IMG_8233 IMG_8235 IMG_8237 IMG_8239 IMG_8241 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8247 IMG_8248 IMG_8250 IMG_8252 IMG_8253 IMG_8254 IMG_8256 IMG_8258 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8263 IMG_8265 IMG_8266 IMG_8268 IMG_8270 IMG_8275 IMG_8277 IMG_8279 IMG_8280 IMG_8281 IMG_8283 IMG_8284 IMG_8285 IMG_8287 IMG_8288 IMG_8289 IMG_8291 IMG_8293 IMG_8294 IMG_8300 IMG_8302 IMG_8304 IMG_8305 IMG_8307 IMG_8312 IMG_8314 IMG_8316 IMG_8317 IMG_8319 IMG_8321 IMG_8323 IMG_8324 IMG_8327 IMG_8329 IMG_8331 IMG_8334 IMG_8335 IMG_8337 IMG_8338 IMG_8340 IMG_8341 IMG_8347 IMG_8350 IMG_8352 IMG_8355 IMG_8356 IMG_8357 IMG_8359 IMG_8363 IMG_8373 IMG_8379 IMG_8381 IMG_8383 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8390 IMG_8392 IMG_8394 IMG_8398 IMG_8402 IMG_8407 IMG_8409 IMG_8410 IMG_8412 IMG_8413 IMG_8414

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *