โรงพยาบาลเวียงสาเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่  10 เมษายน  2560  โรงพยาบาลเวียงสา เปิดให้บริการตรวจรักษาแพทย์แผนไทย  เป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา พร้อมคณะได้เปิด การตรวจรักษาคลินิกแพทย์แผนไทย  ที่ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งทางโรงยาบาลเวียงสาจะทำการให้บริการตรวจทางแพทย์แผนไทย ทุกวันจันทร์   เวลา 8.30-12.00 น  โดยผู้รับบริการสามารถเป็นทางเลือกในการตรวจรักษาได้  โดยกลุ่มโรคที่ทำการรักษามีดังนี้

– ไมเกรน ปวดศรีษะ   เวียนศรีษะ

–  ปวดประจำเดือน  ประจำเดือนมาไม่ปกติ

–  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

–   ท้องอืด ท้องเพ้อ

–   ไข้ไหวัด  ไอ เจ็บคอที่ไม่รุนแรง

ทำการรักษาด้วยสมุนไพรไทยควบคุ่กับการบำบัดเฉพาะอาการ โดยแพทย์แผนไทย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 นวด รพ สา