โรงพยาบาลเวียงสาออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่

01

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนเรืองกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้ นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ รพ.เวียงสา และนายแพทย์เทพวรวิทย์ ใจจะดี ผู้อำนวยการรพ.แม่จริม นำทีมบุคลากรทางการแพทย์อกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่29-30 พฤษภาคม 2559
ทีมแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 99 ราย มีผู้ป่วยที่ขอรับพระราชทานพระราชานุเคราะห์จำนวน 14 ราย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 IMG_6727