โรงพยาบาลเวียงสาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

IMG_8236

เมื่อวันที่  16 กุมภาพัฯธ์  2561  นายแพทย์กฤตพงษ์   โรจนวิภาตผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงสารร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

IMG_8236

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *