โครงการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง

1524893865742

1524893865742

โครงการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง

เบาหวาน ความดัน โรคหอบ โรคเรื้อรังทุกประเภท

สำหรับข้าราชการและสิทธิ์เบิกได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ใกล้บ้าน ใกล้ใจ รอไม่นาน บริการประทับใจ

ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

เริ่มเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *