แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา ได้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา  ดังนี้  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง  พนักงานบริการ      จำนวน  2  อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง  พนักงานเปล จำนวน  1  อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2563 นั้น โรงพยาบาลเวียงสาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร<<

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *