เทสโก้โลตัส สาขาเวียงสา บริจาคเงิน ให้กับ รพ.เวียงสา

IMG_5041

เทสโก้โลตัส สาขาเวียงสา บริจาคเงิน ให้กับ รพ.เวียงสา จำนวน 10,000 บาท  โดยมีนายแพทย์กฤษพงษ์  โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ  ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณเทสโก้โลตัส สาขาเวียงสาเป็นอย่างยิ่งและจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

IMG_5041