เจ้าหน้าที่ รพ. เวียงสาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี   2557  โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงสา และในช่วงเวลา 8.30 น ถึง 10.30 น  มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร พระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมล โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ในอำเภอเวียงสาเข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา และในช่วงเวลา 18 .00 น มีการจุดเทียนถวายพระพรถวายพุ่มสักการะซึ่งในงานนี้คณะเจ้าหน้าที่ รพ. เวียงสาเข้าร่วมกิจกรรมในงานตามรอยพระบาทแรกที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

003_resize 002_resize 004_resize 006_resize 005_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize 012_resize 011_resize 013_resize 014_resize 015_resize 016_resize 017_resize 019_resize 020_resize