ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว บ้านห่อหอย ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเวียงสาได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีนายท่านนายอำเภอเวียงสาและนายแพทย์ทนิน ฟักรักษา และคณะเจ้าหน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม และออกบริการคัดกรองคนพิการ และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจำนวนมาก

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *