สโมสรโรตารี่ เวียงสา มอบเตียงผู้ป่วย ให้ รพ.เวียงสา

01-1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สโมสรโรตารี่เวียงสา ได้มองครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือเตียงผู้ป่วย ให้กับโรง พยาบาลเวียงสา จำนวน 15 เตียง เพื่อใช้ในตึกผู้ป่วยใน 3 ที่จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2560 โดยมีนาย แพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาและนายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะ กรรมการที่ปรึกษาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารี่เวียงสาและผู้ที่สนับสนุนที่ได้มอบเตียงผู้ป่วย ทางโรง
พยาบาลเวียงสาจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

01-1 01 02 03 05 06