สโมสรโรตารี่เวียงสา มอบเครื่องปรับอากาศ

02

สโมสรโรตารี่เวียงสา มอบเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,000 BTU มูลค่า 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา เพื่อใช้ในงาน แพทย์แผนไทย โดยมีนายแพทย์ ณัฐพล พรรณเชษฐ์ พร้อมคณะเเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณ สโมสโรตารี่ เวียงสา ที่นำของมามอบให้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป