สโมสรโรตารีเวียงสา มอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา

IMG_0475

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 . สโมสรโรตารีเวียงสาร่วมกับ rotary international D7310 KOREA และ
rotary thailand ได้มอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา จำนวน 9 ชิ้น คือ เครื่องผลิตออกซิเจน
ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 3 เครื่อง และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจำนวน 3 ชุด รวมมูลค่า 90,000
บาท โดย นายแแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีอำเภอเวียงสา ที่ได้มอบครุภัณฑการแพทย์ โรงพยาบาล
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้รับบริการต่อไป

IMG_0467 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0473 IMG_0475 IMG_0477 IMG_0479 IMG_0481

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *