รายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560

รายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560

ตามเอกสาร  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (เอกสารดาวโหลด )

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *