รายงานการทบทวนและพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการโรงพยาบาลเวียงสา (รอบที่ 1/2561)

รายงานการทบทวนและพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการโรงพยาบาลเวียงสา

และข้อชื่นชมจากผู้รับบริการ

(รอบที่ 1/2561  ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)

*************************************************

ดาวโหลดเอกสารตามลิ้งด้านล่าง

ขออนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการทบทวนและพัฒนา ฯ

รายงานการทบทวนและพัฒนา ฯ

*************************************************