รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ด้วยโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ๑  อัตรา   ดังนี้

๑. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่ง  พนักงานบริการ           จำนวน  1  อัตรา

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *