รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด วันที่ 2-20 พ.ย.58

โรงพยาบาลเวียงสา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ดาวโหลด เอกสาร >>>>> เอกสารรับสมัครนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวียงสา