รพ.เวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรม BIKE FOR DAD

01

เมื่อวันที 11 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลเวียงสาออกหน่วยให้การปฐมพยาบาล ในกิจกรรม BIKE FOR DADโดยมี นานแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเป็นผู้ให้การรักษาและการช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10