รพ.เวียงสา ออกหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ ครั้งที่ 34

IMG_9183

รพ.เวียงสาและเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันที่ อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยมีกีฬาที่จัดแข่งขัน คือ คริกเก็ต รักบี้ฟุตบอล เซปัคตระกร้อและ จักรยาน โดยจะจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกสนามการแข่งขันเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักกีฬาที่บาดเจ็บหรือนำส่งเมื่อนักกีฬาเกิดอุบัติเหตุ

IMG_8829 IMG_8832 IMG_8836 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8846 IMG_8849 IMG_8853 IMG_8857 IMG_8861 IMG_8866 IMG_8873 IMG_8874 IMG_8876 IMG_8879 IMG_8881 IMG_8889 IMG_8891 IMG_8895 IMG_8901 IMG_8902 IMG_8912 IMG_8915 IMG_8919 IMG_8925 IMG_8936

IMG_8947 IMG_8950 IMG_8953 IMG_8964 IMG_9057 IMG_9064 IMG_9070 IMG_9124 IMG_9148 IMG_9149 IMG_9167 IMG_9181 IMG_9183 IMG_9188 IMG_9212 IMG_9224 IMG_9230