รพ.เวียงสา รับมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 5 คัน

นายแพทย์กฤตพงษ์   โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสาและคณะ รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จากคุณ วชิรวิทย์

สามารถ และคุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา  จำนวน 5 คัน

โรงพยาบาลเวียงสา ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

IMG_5389 IMG_5386

 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *