รพ.เวียงสาเข้าร่วมงานแข่งเรือประเพณีงานแข่งเรืออำเภอเวียงสา ปี 2562

โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เมื่อวันที่  12-13 ตุลาคม 2562 โดยได้จัดเรือประเภทสวยงามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดยนายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต และคณะเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมกันแรงร่วมใจจัดทำเรือสวยงาม เพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีของอำเภอเวียงสาต่อไป

108920 108922 108923 108924 108926 IMG_5446 IMG_5482 IMG_5509 IMG_5520 IMG_5522 IMG_5524 IMG_5526 IMG_5528 IMG_5531 IMG_5532 IMG_5538 IMG_5539 IMG_5574