รพ.เวียงสาออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเวียงสา

               นำโดย นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

    และนายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

    “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยมีกิจกรรมคัดกรอง ประเมินและออกใบรับรองผู้พิการ   

    รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ณ โรงเรียนสารทิศวิทยา ตำบลยาบหัวนา

    มีผู้มารับบริการจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับใบรับรอง

    ความพิการจำนวน 9 คน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *