รพ.เวียงสาร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสัมพันธ์สุขสายใต้ 2557

03

โรงพยาบาลเวียงสาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์สายใต้ ปี 2557 นาน้อยเกมส์ ซึ่งประกอบไปด้วย คปสอ.เวียงสา คปสอ .นาน้อย คปสอ.นาหมื่น คปสอ.เมืองและภูเพียง ซึ่งในปีนี้ คปสอ.นาน้อย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตาผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน คปสอ.เวียงสา ได้ถ้วยชนะเลฺิศทั้งหมด 13 รายการ คือ
1 บาสเก็ตบอล ชาย/หญิง 2 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 3 เทบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ชายคู่ คู่ผสมทั่วไป 4 ฟุตบอลชาย 5.แบดมินตั้น ชายเดียว ชายคู่ 6 .เปตองชายทั่วไป 7 วิ่งมินิมาราธอน 8.ตระกร้อชาย/หญิง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22