รพ.เวียงสาร่วมกับเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอเวียงสาร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปี 2562

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเวียงสาและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอเวียงสาร่วม ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี
2562 ที่ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันรับมือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก กู้ชีพกู้ภัยทุกตำบลในอำเภอเวียงสา ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงพยาบาลหวังว่าการซ้อมแผนอุบัติเหตุในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้การกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเวียงสามีการ
กู้ชีพกุ้ภัยที่มีประสิทธิภาพและขอขอบคุณหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่งที่
อำนวยความสะดวกในการจัดการสถานที่และเรื่องการจราจรและ ขอบคุณทีมกู้ภัยทุกตำบลใน
เขตอำเภอเวียงสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_0984_resize IMG_0985_resize IMG_0991_resize IMG_0993_resize IMG_0996_resize IMG_1026_resize IMG_1032_resize IMG_1034_resize IMG_1035_resize IMG_1037_resize IMG_1038_resize IMG_1047_resize IMG_1048_resize IMG_1057_resize IMG_1061_resize IMG_1066_resize IMG_1068_resize IMG_1074_resize IMG_1087_resize IMG_1090_resize IMG_1092_resize IMG_1095_resize IMG_1099_resize IMG_1100_resize IMG_1102_resize IMG_1103_resize IMG_1107_resize IMG_1111_resize IMG_1114_resize IMG_1117_resize IMG_1124_resize IMG_1129_resize IMG_1133_resize IMG_1137_resize IMG_1140_resize IMG_1143_resize IMG_1146_resize IMG_1159_resize IMG_1160_resize IMG_1164_resize IMG_1165_resize IMG_1167_resize IMG_1169_resize IMG_1172_resize IMG_1178_resize IMG_1180_resize IMG_1186_resize IMG_1190_resize IMG_1195_resize IMG_1197_resize IMG_1199_resize IMG_1201_resize IMG_1203_resize IMG_1204_resize IMG_1205_resize IMG_1206_resize IMG_1209_resize IMG_1216_resize IMG_1218_resize IMG_1223_resize IMG_1224_resize IMG_1229_resize IMG_1233_resize IMG_1237_resize IMG_1242_resize IMG_1245_resize IMG_1246_resize IMG_1247_resize IMG_1250_resize IMG_1251_resize IMG_1253_resize IMG_1256_resize IMG_1259_resize IMG_1261_resize IMG_1264_resize IMG_1266_resize IMG_1267_resize IMG_1270_resize IMG_1272_resize IMG_1275_resize IMG_1281_resize IMG_1284_resize IMG_1286_resize IMG_1290_resize IMG_1295_resize IMG_1296_resize IMG_1297_resize IMG_1299_resize IMG_1300_resize IMG_1301_resize IMG_1304_resize IMG_1305_resize IMG_1306_resize IMG_1309_resize IMG_1317_resize IMG_1319_resize

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *