รพ.เวียงสาจัดปาฐกถาพิเศษ จากอาจารย์นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดการ ปาฐกถาพิเศษ จาก อาจารย์นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ในหัวข้อ การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยมีนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เพื่อที่โรงพยาบาลเวียงสาและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำอำเภอเวียงสาเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 -12.00 น.ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน เพื่อที่โรงพยาบาลได้ก้าวเข้าสู่โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โดยงานนี้นายแพทย์บุญยงค์ วงศรักมิตร ได้มอบประกาศนียบัตรให้ กับนางสาวภัทรพรรณ งามศิริ ในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013