รพ.เวียงสาทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าแด่นายแพทย์ กิติพงษ์ จรัญญา

รพ.เวียงสาได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่า เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา โดย ในช่วงเช้า นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้ อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญ และเมื่อเวลา 13.00 น ได้มีการถวายองค์ผ้าป่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมาสบทบทุนการการสร้างเรือแข่ง จำนวน 30 ฝีฟาย โดยใช้ชื่อเรื่อว่า เทพกิติพงษ์ โดยมี
คณะเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาในการทำบุญครั้งนี้ ได้ยอดเงิน จำนวน 72,398.25 บาท ทางโรงพยาบาลเวียง สาขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา ในการทำบุญครั้งนี้ด้วย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15