รพ.เวียงสาจัด งาน 60 ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา เวียงสามินามาราธอนครั้งที่ 3

01

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับ อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่วน
ราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดงาน งาน 60 ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน เวียงสามินามาราธอนครั้งที่ 3
เพื่อสบทบทุนเข้า กองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเดินระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร ประเภทวิ่งไมโครมาราธอน ระยะทาง 6 กิโลเมตร และประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5
กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 1783 คน
ทางโรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณ อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่วนราชการต่างๆรวม
ไปถึงพ่อค้าประชาชนในจังหวัดน่านที่ร่วมสนับสนุนการการกิจกรรมครั้งนี้ ทางกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาจะนำ
เงินในการทำกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป
สำหรับภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/wiangsarun/ หรือเพจ เวียง
สามินิมาราธอน

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 DSC_4106 IMG_7566 IMG_7568 IMG_7615 IMG_7625 IMG_7629 IMG_7661 IMG_7687 IMG_7726 IMG_7740 IMG_7741 IMG_7742 IMG_7744 IMG_7746 IMG_7763

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *