มอบเกียรติบัตรตำบลจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2559

IMG_8870

วันที่ 6 กันยายน 2559 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ งามธุระ นายอำเภอเวียงสา มอบเกียรติบัตรตำบลจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2559 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลส้าน รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ตำบลจอมจันทร์ และตำบลจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอีก 6 ตำบลคือ ตำบลกลางเวียง ตำบลแม่สา ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลแม่ขะนิง ตำบลน้ำมวบ และตำบลน้ำปั้ว โดยมีกำนันแต่ละตำบลเป็นตัวแทนรับมอบ ในเวทีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสาประจำเดือนกันยายน 2559

IMG_8870 IMG_8859 IMG_8861 IMG_8863 IMG_8864 IMG_8865 IMG_8866 IMG_8867 IMG_8868