ผู้อำนวยการ รพ.เวียงสา ออกเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม ปี 2559

01

นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกเยี่ยมพื้นที่หลังน้ำท่วม ในเขตตำบลกลางเวียงและตำบลน้ำปั้ว และตำบลไหล่น่าน รวมไปถึง สถานนีอนามัยที่โดนน้ำท่วม โดบมอบน้ำดื่มและยาเวชภัณฑ์ ให้กับ อสม .ในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย ในละแวกใกล้เคียง

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16