ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งลูกจากชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตามที่ โรงพยาบาลเวียงสาได้ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งลูกจากชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นการสอบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งลูกจากชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังมีรายละเอียดดังนี้

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *