ประกวดราคาจ้างสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกวดราคาจ้างสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศจังหวัดน่าน

1. ร่าง TOR ปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

2. แบ่งงวดงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

4. ขออนุมัติราคากลาง

5. รูปแบบห้องผ่าตัด รพ.เวียงสา

6. รายงานขอจ้าง ปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

7. รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร

8. รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคา

9. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

10. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *