ประกวดราคาจ้างสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกวดราคาจ้างสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศจังหวัดน่าน

1. ร่าง TOR ปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

2. แบ่งงวดงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *