ทีมนักปั่นบ้านรถถีบเมืองน่านมอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเวียงสา

IMG_5179

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ทีมนักปั่นบ้านรถถีบเมืองน่านและคณะได้ร่วมกันมอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรง
พยาบาลเวียงสา ประกอบไปด้วย
1. เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ราคา 50000 บาท
2. เครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง ราคา 10000 บาท
3 .เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ราคา 10000 บาท
พร้อมกันนี้ยังมอบเงินสมมบเงินเข้ากองทุนดูแลผู้ป่วยอำเภอเวียงสาอีก 13000 บาท
โดยมีนายแพทย์กฤษพงษ์ โรจนวิภาตผู้อำนวยการ รพ.เวียงสาพร้อมคณะเป็นผู้ตอนรับทางโรงพยาบาลเวียงสา
ขอขอบพระคุณทีมนักปั่นรถถีบเมืองน่านเป็นอย่างมากทางโรงพยาบาลจะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

IMG_5161 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5179 IMG_5184 IMG_5187 IMG_5193 IMG_5194

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *