ทพ.ญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงศ์และคณะมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 29 มกราคม 2562 ทพ.ญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงศ์พร้อมครอบครัวและคณะได้มอบเงิน ในโครงการ รับ
ปริญญารอบนี้ ขอเป็นการสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทยฺ์ จำนวนเงิน 207,853.44 บาท เพื่อใช้ในจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลเวียงสา โดยมีนายแพทย์กฤษพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ
พร้อมคณะให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว
ทางโรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณ ทพ.ญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงศ์พร้อมครอบครัวและตลอดจนผู้มีจิต
ศรัทธาที่ร่วมกัยบริจาคในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการต่อไป

 

05 01 02 03 04   49781303_2124191124290764_6525530867228475392_n