งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงาน งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิการลงกรณ์ บดิน
ทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 โดย

001 364246  IMG_1424 IMG_1427 IMG_1433 IMG_1436 IMG_1440 IMG_1447 IMG_1452 IMG_1457 IMG_1470 IMG_1473 IMG_1477 IMG_1486 IMG_1497 IMG_1500 IMG_1519เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาเข้าร่วมงานพระราราชพิธีในครั้งนี้