คุณ ครรชิต วงศ์สิริลักษณ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

936150

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายครรชิต วงศ์สิริลักษณ์ พร้อมครอบครัว และเครือข่าย แจ่งม่วนใจ๋ ได้ร่วมจัดทำพิธีเปิด “แจ่งม่วนใจ๋” พร้อมมอบงบประมาณ จำนวน 114,000 บาท สำหรับโรงเวียงสา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์   โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

โีรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ต่ิอไป

936150 936152 936226

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *