คุณพะเยาว์ สถานะพล ได้บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

คุณพะเยาบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คุณพะเยาว์ สถานะพล พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสบทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายแพทย์ สุรเดช บุณยเวทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบโรงพยาบาลเวียงสาขอขอบคุณในการบริจาคครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ต่อไป