ครอบครัวพ่ออินแต่ง-แม่คำของ หวั่นท๊อก บริจาคเครื่องมือแพทย์

88022

ครอบครัวพ่ออินแต่ง-แม่คำของ หวั่นท๊อก บริจาคเครื่องมือแพทย์คือ เครื่องควบคุมการหยดสารน้ำให้ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวียงสา จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 65,000  บาท โดยมีนางสุภลักษณ์  นันทวาสน์พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณสำหรับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้ง ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการต่อไป

88022