ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ข้อ 3

1. บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

รูปถ่ายติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน

 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *